top of page

Bağımsız, tarafsız, siyasi bir gazete olan Bizim Mahalli İdareler Gazetesi ;

 

 

KONU :

"Bizim Mahalli İdareler Gazetesi", her ay en az bir il olmak üzere; il yönetimi olan valiliklerin, ilçe yönetimi olan kaymakamlıkların, mahalli (yerel) idarelerin (il özel idareleri, belediyeler, köyler), hizmetleri, faaliyetleri, problemleri ve çözüm önerileri ile il, ilçe ve kasabaların turizm ve sosyo-ekonomik yapısını yerinde tespit ederek "Bizim" vasıtamızla Ankara'ya taşınmasını ve bu yerlerin sorunlarının çözülmesi yönünde tanıtılmasını, konu edinmiştir.

 

 

 

AMAÇ :

"Bizim Mahalli İdareler Gazetesi", yıllardır başarıyla gerçekleştirdiği; yerel yönetimlerin gözü, kulağı ve sesi olmayı, taşrayı tüm yönleri ile Devlet protokolüne taşımada köprü olmayı, yıllardır TBMM gündeminden hiç düşmeyen Mahalli İdareler Reform Yasa Tasarıları hakkında da görüşler alarak bunu ilgili bakanlık birimlerine ve TBMM' ne taşımada öncülük görevi yapmayı, il, ilçe ve yerel yönetimlerin sorunlarının en kısa zamanda çözülebilmesini, hiç bir siyasi partinin ve görüşün yayın organı olmamayı, amaç edinmiştir.

 

 

 

HEDEF :

"Bizim Mahalli İdareler Gazetesi", yıllardır başarıyla gerçekleştirdiği her ay en az bir il olmak üzere, il'in bir araştırma raporu denilebilecek şekilde oluşturulan ve binlerce sayıda çıkardığı ve ücretsiz dağıttığı il özel sayısıyla; ilin en ücra beldesinden merkezine kadar yerinde tespit edilen tüm sorunlarını; taşradan Ankara' da ki Devlet protokolüne, ilin TBMM' deki siyasilerine, bütün valiliklere, il valiliği, ilçe kaymakamlıkları ve belediyelerine, encümen ve meclis üyelerine, sivil toplum örgütlerine, ilin ileri gelenlerine, esnafa ve vatandaşlarına, kısacası tüm yetkililere duyurulmasını sağlayarak, bu kişilerin Ankara kapılarını aşındırmakla zaman kaybetmemelerini, bu yönetimlerle el ele vermeyi, bunların sözcüsü olmayı ve seslerini duyurabilmeyi, hedeflemiştir.

 

 

 

FİNANS :

Yerel yönetimler, reklamlar ve sponsorluklarla karşılanmaktadır.

 

 

 

DAĞITIM YERLERİ :

 • CUMHURBAŞKANLIĞINA,

 • BAŞBAKANLIĞA,

 • TBMM BİRİMLERİNE VE MİLLETVEKİLLERİNE,

 • YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ TÜM BAKANLIK BİRİMLERİNE,

 • İLGİLİ BASIN MÜŞAVİRLERİNE,

 • SİYASİ PARTİ GENEL MERKEZLERİNE VE PARTİ İL BAŞKANLIKLARINA,

 • İLGİLİ KURUMLARA,

 • 81 İL VALİLİĞİ VE BASIN MÜDÜRLÜKLERİNE,

 • ÇALIŞMA YAPILAN İLDEKİ KAYMAKAMLIKLARA,

 • ÇALIŞMA YAPILAN İLDEKİ BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA,

 • MUHTARLIKLARA,

 • SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE,

 • YAZILI VE GÖRSEL ULUSAL MEDYA'NIN HABER MÜDÜRLÜKLERİNE,

 • YAYINIMIZDA YER ALAN ÖZEL KONUKLARIMIZA,

 • TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜK ROLÜ OLAN İŞADAMLARINA,

 • ÖZEL SAYISINI ÇIKARDIĞIMIZ İLLERE DAĞITILMAK ÜZERE VALİLİK, İLÇE KAYMAKAMLIKLARI ,BELEDİYELERİNE ve HALKA ÜCRETSİZ ONLARCA GAZETE GÖNDERİLİR.

8394 Defa Görüntülendi.

bottom of page