top of page

Kuşadası Kaymakamı Mustafa Ayhan

Turizmin merkezine iki önemli proje

 

Turizmiyle öne çıkan Kuşadası’nda kent merkezinin rahatlatılması için kamu kurum ve kuruluşlarının kentin güneyine taşınması ayrıca eğitim vadisi oluşturulması planlanıyor. Kaymakam Ayhan, en önemli gelir kaynağının turizm olduğunu ancak turizm kalitesinin mutlaka artırılması gerektiğini söyledi. Kamu kurumları olarak amaçlarının, doğal, kültürel, tarihi ve turistik değerleri korunmuş, alt yapı yatırımlarını ve kamu hizmetlerini vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak şekilde çağdaş standartlara uygun hale getirmiş, turizm, sosyo-ekonomik ve kültürel bakımından ileri seviyede, temiz, güvenilir ve modern bir Kuşadası oluşturmak olduğunu belirten Kuşadası Kaymakamı Mustafa Ayhan, kent merkezini rahatlatmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının ikinci ikinci bir çekim merkezi oluşturacak şekilde kentin güneyine taşımak istediklerini ayrıca Eğitim Vadisi Projesi hazırladıklarını söyledi. İl büyüklüğünde bir ilçe Tarihin erken devirlerinden beri Ege Bölgesi’nin en önemli giriş ve dışa açılan kapılarından biri olan Kuşadası’nın ilk olarak kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmiyor. İlk şehrin İyonlar tarafından Efes’e bağlı “Neopolis” adıyla Yılancı Burnu mevkiinde kurulduğu sanılıyor. Kuşadası ilçesinin nüfusu 2011 yılı adrese dayalı nüfus kayıtlarına göre 90.652. Nüfusun çoğunluğu merkez ve beldelerde yaşıyor. Ekonomide belirleyici olan turizm Kuşadası ilçesinin iş ve çalışma hayatı ele alınırken, tüm sektörlerin turizmden bağımsız olarak değerlendirilmesi düşünülemez. Kuşadası’ndaki ticari faaliyetlerin büyük çoğunluğu turizm sektörüne yönelik toptan veya perakende ürün satış ile aracılık hizmetleri ve komisyonculuktur. Davutlar Beldesi’ndeki Küçük Sanayi Sitesi ile Kuşadası merkezde bulunan sanayi sitesinde yapılan küçük çaplı üretimin temelini de turizm ve inşaat sektörünü besleyen ürünler ile tamir onarım hizmetleri oluşturuyor. İlçenin iki beldesi ve 6 köyü bulunuyor. Eğitim vadisi projesi Hacıfeyzullah Mahallesi Baklakuyu Mevkiinde 24 derslikli ilkokulun eğitime kazandırıldığını, Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki halı saha ile yeşil alanın okul yeri olarak tahsisine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Ayhan, “Zeytintepe arkası, Türkmen Mahallesi’nde 24 derslikli ilkokul yapılması konusunda da görüşmeler yapılıyor. Bütün bunların dışında kent merkezindeki okulların taşınacağı bir "eğitim vadisi projesi" var. Eğitim Vadisi Projesi’ne ilişkin arsa tahsis çalışmaları devam ediyor. Bu projenin temelini yakında atacağız” dedi. KÖYDES çalışmaları 2007- 2012 yılları arasında KÖYDES bütçesiyle Çınar Köyü içme suyu projesi, Soğucak Köyü İçme Suyu Projesi, Kirazlı Köyü mıcır işi, Kirazlı-Yayla Köy Yolu menfez işi, Kirazlı Yayla Köyü temel malzeme temini, Kirazlı Köyü içme suyu inşaatı, Kirazlı Köyü Köy yolu onarımı, Kuşadası-Soğucak Köy Yolu II.Kat Asfalt kaplama işinin tamamlandığını belirten Ayhan, “Kuşadası köyleri olarak alt yapı konusunda sıkıntımız yoktur. İlçemizde elektriksiz, içme suyu, asfaltı ve yolu yetersiz köyümüz bulunmuyor. Bunun için KÖYDES projemiz sadece Soğucak Köyü içme suyu projesi olarak devam ediyor. Bu projenin de ihalesi yapıldı” diye konuştu. 150 yataklı devlet hastanesi yapılıyor 65 yataklı Kuşadası Devlet Hastanesi’nin ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle 150 yataklı yeni bir hastane yapımına karar verildiğini, ihalenin geçen yıl yapıldığını, yer teslimiyle birlikte inşaata başlandığını belirten Ayhan, Kuşadası Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesindeki yatak sayısının 6’ya çıkarıldığını, eski yatakların yenilendiğini, ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz, doğum salonuna merkezi oksijen, azot ve basınç sistemleri kurulduğunu söyledi. Hastaneye tomografi cihazı alındığını, Baştabiplikçe dijital röntgen cihazı, mamografi cihazı, odiyotimpanometre cihazı, renkli doopler cihazı, 3 adet anestezi cihazı, yoğun bakım 6+1 monitör ve vantilatör cihazı, perfüzer cihazı ve infizyon pompası, acil servise 3 monitör, transpot küvez, radyan ısıtıcı, mavi-beyaz-pembe kod çağrısı sisteminin alımı gerçekleştirildiğini ifade eden Ayhan, yeni bir ambulans alımının planlandığını anlattı. Eğitim Cumhuriyetin ilanı ile başlayan süreç sonunda ilçe genelinde okuma yazma oranının yüzde 96’ya çıktığını okuma yazma kursları ve diğer çalışmalarla birlikte okuma yazma oranını yüzde 100’e çıkarmak istediklerini belirten Kaymakam Ayhan, “1965 yılında okuma yazma oranı erkeklerde İlk kez yüzde 50’nin üzerine çıkmıştır.1975 yılında okuma-yazma oranı erkeklerde yüzde 77’ye kadınlarda ise % 54‘e ulaşmıştır. Günümüzde ise okuma yazma oranı erkeklerde yüzde 97 kadınlarda ise yüzde 95 civarındadır. Eğitime % 100 destek kampanyası dahilinde tüm okulların bilgi teknolojileri laboratuarları ve kitaplıkları yaptırıldı. İlçemizde 6 anaokulunda 22 derslikte 254 öğrenci, 8 ilkokulda, 133 derslikte 3296 ilkokul öğrencisi bulunuyor. Belde ve köylerde toplam 8 tane ilkokul bulunuyor ve 957 öğrenci öğrenim görüyor. Merkezde 6 ortaokulda 2883 öğrenci, belde ve köylerde ise 4 ortaokulda 994 öğrenci öğrenim görüyor. Lise sayımız ise 11” dedi. Turizm Fakültesi’ne ilk öğrenciler Ayhan, ilçede, Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlı Turizm Fakültesi bulunduğunu, fakültede; Konaklama İşletmeciliği (Örgün-İÖ), Yiyecek İçecek İşletmeciliği (Örgün-İÖ), Seyahat İşletmeciliği (Örgün-İÖ), Turizm Rehberliği (Örgün) ve Turizm Rehberliği ( İ.Ö) ( 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilk defa öğrenci alımı gerçekleştirildiğini söyledi. Gelişmişlik sıralamasında 17. sırada Turizm sektörünün gelişmesi ile limanın işlerlik kazanmasının ilçenin genel ekonomik yapısını değiştirdiğini belirten Kaymakam Ayhan, “Kuşadası, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasına göre Türkiye’deki 872 ilçe içerisinde 17. sırada, Aydın ili ilçeleri içerisinde ise 1. sırada yer alıyor. Kuşadası’nın sosyo-ekonomik göstergeleri incelendiğinde, ilçede tarım sektöründe çalışanların oranının % 27, sanayi sektöründe çalışanların oranının % 6 hizmetler sektöründe çalışanların oranının % 67 olduğu görülmektedir” dedi. En önemli gelir kaynağı Turizmin ilçenin en önemli gelir kaynağını oluşturduğuna dikkat çeken Ayhan, “Bu nedenle işletmelerde ve firmalarda hizmetin müşteriye daha kaliteli sunulabilmesi için turizm konusunda ortak bilinç oluşturularak, beraber hareket etmenin önemi üzerinde duruyoruz. Kamu kurumları olarak amacımız, doğal, kültürel, tarihi ve turistik değerleri korunmuş, alt yapı yatırımlarını ve kamu hizmetlerini vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak şekilde çağdaş standartlara uygun hale getirmiş, turizm, sosyo-ekonomik ve kültürel bakımından ileri seviyede, temiz, güvenilir ve modern bir Kuşadası oluşturmaktır” dedi. Ayhan, “Kamu hizmetlerimizi vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak şekilde çağdaş standartlara uygun olarak sunmak, toplam kalite ve iyi yönetişim uygulamaları çerçevesinde ilçenin yerel potansiyelini sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında optimum düzeyde harekete geçirerek, halkın sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yüksek olduğu evrensel düzeyde bir kent oluşturmak en önemli görevimiz” diye konuştu. Ayhan sözlerini söyle sürdürdü: Turizm kalitesinin yükseltilmesi gerekiyor İlçemizde aynı türden işyerinin gereğinden fazla olması, işletme sahiplerinin gerek yerli gerekse yabancı turistin alış-verişini sağlayacak bilgi, beceri ve kapasitede olmaması, turizm ve ekonomik anlamda olumsuz etkilere sebep olduğu görülmektedir. Bunun önüne geçilebilmesi için sektörel bazda ve hizmet türünde iyi bir profil çizilerek turizm kalitesinin yükseltilmesi, ayrıca İlçemizde herhangi bir müzenin olmayışı birçok tarihi eserin sergilenememesine neden olmaktadır. Spor tesisi şart İlçemiz, ülkemizin en önemli liman kentlerinden biri olmasının yanında İstanbul’dan sonra ilçe bazında en önemli döviz girdisine sahiptir. Turizm açısından yörenin merkezde olması nedeniyle, çok sayıda yıldızlı oteller ve tesisler mevcut olup, turizmde istenilen düzeye ulaşılması için ilçemiz iklimi de dikkate alındığında ilçemizde ihtiyaç duyulan spor tesisinin de yapılması gerekmektedir. Spor tesisinin ihtiyacımızı karşıladığı gibi kış aylarındaki ekonomiyi de canlı tutacağı düşünülüyor. Türkmen Mahallesi Aldaş Gediği Mevkiinde kapalı spor salonu inşaatına başlandı. Kentsel dönüşüm İlçemizin tarihi dokusunu korumak kaydıyla Hacı Feyzullah Mahallesi ve Dağ Mahallesi’nde bulunan gecekondu ve diğer yıkık evlerin Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde daha düzenli yerleşim alanı olacağı düşünülüyor. Ulaşım sorunu İlçemizin Söke, Davutlar ve Güzelçamlı arasındaki ulaşımı sağlayacak çevre yolunun olmaması nedeniyle ulaşım sorunu yaşanıyor, özellikle yaz aylarında bu durum içinden çıkılmaz hale geldi. Bu soruna çözüm bulunması için Çamlık ve Davutlar kavşağında başlatılan alt geçit ve viyadük çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Mesaj Kuşadası Kaymakamı iken İstanbul Vali Yardımcılığı’na atandım. Merkezi yönetime, “Lütfen taşradaki çalışanlarınızı yereldekiler istedi diye harcamayın” çağrısında bulunuyorum. Halkımıza mesajım da şu: Görev yaptığım 11 aylık süreçte, bana yaşattıklarınız ve özellikle haksız atama ile ilgili olarak gösterdiğiniz demokratik olgunluğa teşekkür ederim. Mustafa Ayhan kimdir? 15 Eylül 1964 tarihinde Anamur’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Anamur’da tamamladı. 1981 yılında yabancı dil öğrenmek üzere Almanya’ya gitti. 1988 yılında A.Ü.Hukuk Fakültesini bitirdi. 1990–1991 yılları arasında bir yıl süreyle İngiltere’de bulundu ve 5 ay süreyle Kazan Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. 77. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarılı olarak bitirdi ve 1992 yılında Felâhiye Kaymakamı olarak kaymakamlığa başladı. Sırasıyla, İhsaniye Kaymakamlığı, Hasköy Kaymakamlığı, Batman Vali Yardımcılığı, Battalgazi Kaymakamlığı, Alaca Kaymakamlığı, İncirliova Kaymakamlığı, Sürmene Kaymakamlığı, Beşikdüzü Kaymakamlığı, Bursa Vali Yardımcılığı yaptı. 2009–2012 yılları arasında Gaziantep Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası. İyi derecede İngilizce ve biraz Almanca biliyor.

2323 Defa Görüntülendi.

bottom of page